Παρακολουθήστε το παιχνίδι ανάμεσα στην Πεύκη και την Ακράτα όπως το κατέγραψε η κάμερα του www.thesi.gr

https://www.youtube.com/watch?v=XgIN8jQlkqM

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ