Πάτρα 2005

City Πάτρα
Country
Squad
## Goalkeepers
## Defenders
## Midfielders
## Forwards
Στουπάκης Σταύρος-Ιωάννης
Age 34 Nationality
Player Stats
Player Position
Player Position
Αβραμόπουλος 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Αγκαράϊ 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Βιλανάκης 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Βουρλούμης 1 1 88 0 0 0 0 0 0 0
Γκολφινόπουλος 2 2 159 0 0 0 0 0 0 0
Θανόπουλος 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Μαράτος 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Μπίρμπας 2 2 180 0 0 0 1 0 0 0
Νάσης 2 2 180 0 0 0 0 0 0 0
Νικολόπουλος 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0
Ντάρμας 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0
Ξυπολιάς 1 0 16 0 0 0 0 0 0 0
Παναγόπουλος 2 2 175 0 0 0 1 0 0 0
Παπαθανάσης 1 1 61 0 0 0 0 0 0 0
Παπαπέτρος 1 1 72 0 0 0 0 0 0 0
Πουρνατζής 2 2 180 0 0 0 1 0 0 0
Ραμόπουλος 2 1 103 0 0 0 0 0 0 0
Σαλάγας 2 1 107 0 0 1 0 0 0 0
Σοφιανός 1 0 21 0 0 0 0 0 0 0
Στουπάκης Σταύρος-Ιωάννης 2 2 174 0 0 0 1 0 0 0
Τουλίτσης 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Τσιούστας 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Χριστόπουλος 1 1 90 0 0 0 0 0 0 0
Fixtures
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ