Η προσφυγή κάθε εμπλεκόμενου στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ειδικότερα των Ενώσεων – μελών της Ε.Π.Ο. απαγορεύεται ρητά από το Καταστατικό και τους Κανονισμούς της Ε.Π.Ο. και κάθε ανάλογη προσφυγή επισύρει βαρύτατες ποινές που φτάνουν μέχρι την ανάκληση της ιδιότητας του μέλους της ΕΠΣ για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ισχύς της δικαστικής απόφασης.
Η απαγόρευση αυτή όμως έχει αρθεί στην πράξη από την απόφαση που έλαβε το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου σε υπόθεση που αφορούσε προσφυγή της ΕΠΣ Δράμας στα πολιτικά δικαστήρια, τα οποία διόρισαν προσωρινή διοίκηση στην ΕΠΣ για να διεξάγει τις εκλογές.
Τι είπε το Διαιτητικό Δικαστήριο Ποδοσφαίρου; Ότι, ενώ η προσφυγή απαγορεύεται και ανεξάρτητα από το αν η απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας είναι σωστή ή όχι, ένα Διαιτητικό Δικαστήριο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ακυρώσει απόφαση πολιτικού δικαστηρίου.
Με την αιτιολογία αυτή έγινε δεκτή η προσφυγή της διοίκησης της ΕΠΣ Δράμας και παρέμεινε η απόφαση του Ειρηνοδικείου Δράμας ενεργή και σε ισχύ, άρα οι εκλογές που διεξήχθησαν με διορισμένη από το Ειρηνοδικείο διοίκηση κρίθηκαν ορθές και το αποτέλεσμά τους ισχυρό.
Η ΕΠΣ Αχαΐας κι εγώ προσωπικά γνώριζα πριν την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια της ΕΠΣ Δράμας και το σκεπτικό της απόφασης του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου και έπραξα αναλόγως.
Άρα δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και όσα λέγονται περί του αντιθέτου είναι αστεία και επιδιώκουν την δημιουργία σύγχυσης στα σωματεία και τίποτε περισσότερο.
Η Ε.Π.Ο. δεν πρόκειται ποτέ να τιμωρήσει την ΕΠΣ Αχαΐας για τον λόγο της προσφυγής μου στα πολιτικά δικαστήρια, καθώς δεσμεύεται από την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου Ποδοσφαίρου για την ΕΠΣ Δράμας.
 Ως Πρόεδρος της ΕΠΣ Αχαΐας νόμιμα εκλεγμένος θα συνεχίσω να υπηρετώ το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο του νομού όπως μέχρι τώρα έπραξα, κόντρα σε όλες τις λαθροχειρίες που επιχειρούνται από κέντρα εντός και εκτός Αχαΐας.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ