Νέο Δ.Σ. στον Απόλλωνα Αιγίου

Σε αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στην ομάδα του Απόλλωνα Αιγίου

είχαμε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Ευάγγελος Θεοφανόπουλος

Αντιπρόεδρος: Χαράλαμπος Λαμπρόπουλος

Γενικός Γραμματέας: Ιωάννα Αποστολοπούλου

Αναπληρωματικός Γραμματέας: Ηρακλής Τρωγιάνος

Ταμίας: Αθανάσιος Τρακαδάς

Γενικός Αρχηγός: Σπυρίδων Σπυρόπουλος

Έφορος Υλικού: Γεώργιος Θεοδωρακόπουλος

Μέλη: Μιλτιάδης Σιμώνης, Χρήστος Παλαιολογόπουλος

Αναπληρωματικά Μέλη: Παλαιολόγος Παλαιολογόπουλος, Αθανάσιος Σπυρόπουλος

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ