Μετά τα σημερινά παιχνίδια η βαθμολογία στον Γ! Όμιλο της Β! Κατηγορίας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  • Διακοπτό, Ζήρια, Σκεπαστό και Κεραυνός 2016 έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ