Σε αρχαιρεσίες που διεξήχθηκαν στην ομάδα του Διακοπτού είχαμε νέο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται ως εξής:

Πρόεδρος: Δημήτρης Λίβας
Αντιπρόεδρος: Δημήτρης Γιαννόπουλος
Γενικός Γραμματέας: Σπήλιος Ρουφογάλης
Ταμίας: Ηλίας Γιοβάς
Έφορος Υλικού: Ανδρέας Κουβαράς
Γενικός Έφορος: Δημήτρης Κολοκύθας
Γενικός Αρχηγός: Σπήλιος Γιούπης
Μέλη: Δημήτρης Μακρής, Χρήστος Μάνος, Νίκος Κακκαβάς,
Παναγιώτης Χρυσόπουλος, Χρήστος Αθανασίου,

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ