Ανένδοτη ήταν η επιστολή της Ένωσης της Β’ Εθνικής, με την οποία ζητά άμεσα 310.901 ευρώ και 51 λεπτά από τη Super League. Σε τεντωμένο σκοινί εξακολουθεί να βαδίζει η Football League. Παρότι βρέθηκε τηλεοπτική στέγη και χορηγός, τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν και για να πληρωθεί το πρόστιμο των 624 χιλιάδων που έχει επιβληθεί από τη ΔΟΥ (το οποίο είχε αποκαλύψει το FL News στις 11 Νοεμβρίου). Η Ένωση Β’ Εθνικής τονίζει ότι είναι νομική υποχρέωση της Super League η κάλυψή του και παρά τις επαφές των δύο πλευρών, λύση ακόμα δεν έχει βρεθεί. Έτσι, με επιστολή που έστειλε στον Συνεταιρισμό την Παρασκευή (27/01) ζητά την άμεση καταβολή 310.901,51 ευρώ, ώστε να υπαχθεί το πρόστιμο σε ρύθμιση. Αναλυτικά η επιστολή είναι η ακόλουθη:

«Αθήνα 27/01/2017Προς Super LeagueΑρ.Πρωτ: 124505

Υπ’ όψιν: 1. Προέδρου-κου Γ. Στράτου 2. Μέλη Δ.Σ. Γνωστοποίηση: 1. Υφυπουργό Αθλητισμού κ. Γ. Βασιλειάδη 2. Πρόεδρο Διοικούσας Επιτροπής Ε.Π.Ο. κ. Γ. Δρόσο

Κύριοι,

Όπως γνωρίζετε στην Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας έχει επιβληθεί από την Α’ Δ.Ο.Υ. προσωρινή πράξη επιβολής προστίμου επί παραβάσεως τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων, ύψους εξακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εξήντα τριών ευρώ (624.763,00 ευρώ) για τις αγωνιστικές περιόδους 2005-2006 και 2006-2007.

Λόγω της δεινής οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Ένωσή μας – στην οποία η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα μεγάλη – σας γνωρίζουμε, ότι αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στην παραπάνω υποχρέωση και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα μη αναστρέψιμες εξελίξεις στον χώρο του ποδοσφαίρου, αφού πιθανολογείται σφόδρα η αδυναμία εξέλιξης και διενέργειας του πρωταθλήματος.

Επειδή υπάρχει νόμιμη υποχρέωση σας για την κάλυψη του ως άνω προστίμου, για την αγωνιστική περίοδο 2005-2006 (άρθρο 12 παρ.2 του Ν.3479/2006) ‘‘η Ένωση Α’ Εθνικής Κατηγορίας αναλαμβάνει αυτοδικαίως, χωρίς άλλη διατύπωση όλες τις νόμιμες ενοχικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Α.Ε. που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα αυτής προς το Δημόσιο…’’ και λόγω του ότι έως την 07/02/2017 θα πρέπει να υπαχθεί το ως άνω πρόστιμο σε ρύθμιση, καλείσθε άμεσα, όπως μας καταβάλετε το ποσό των 310.901,51 ευρώ (τριακόσιες δέκα χιλιάδες εννιακόσια ένα ευρώ και πενήντα ένα λεπτά) προκειμένου να πράξουμε τα δέοντα.

Με εκτίμηση Για την Ένωση Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου Β’ Εθνικής Κατηγορίας Λεωνίδας Λεουτσάκος Α’ Αντιπρόεδρος».

Γιώργος Κρανιώτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ