Γιώργος Παπανικολάου(Σεριφάτο):

Γιώργος Κρανάκης(προπονητής Δούκα):

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ