Όπως ανακοίνωσε η Ε.Π.Σ. Αχαΐας από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου και τις ώρες που λειτουργούν τα γραφεία της Ένωσης όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα σεμινάρια της σχολής θα μπορούν να καταθέτουν την αίτηση τους.

Η ημερομηνία έναρξης της σχολής θα γίνει γνωστή με νεότερη ανακοίνωση.\

Δικαίωμα για να εγγραφούν στη σχολή έχουν οι γεννηθέντες από το 1982 έως και το 2001.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ