Η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” πήρε μέρος σήμερα, 13 Ιανουαρίου, στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που διεξήχθη από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και αφορούσε την εκμίσθωση του αθλητικού χώρου – γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Νικολεϊκων του δήμου Αιγιαλείας. Στην εν λόγω διαδικασία δημοπρατήθηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 8.250τ.μ. και οι υποστηρικτικές κτιριακές του εγκαταστάσεις εμβαδού 132τ.μ. Η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” για τα επόμενα 25 έτη θα είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του ανωτέρω χώρου, με ετήσιο μίσθωμα 1.200 ευρώ ετησίως. Ο χώρος αυτός, μαζί με επιπλέον έκταση περίπου 10 στρεμμάτων, η οποία εφάπτεται αυτού του χώρου και πρόκειται να δημοπρατηθεί τις επόμενες εβδομάδες από το δήμο Αιγιάλειας, θα αποτελέσει τη βάση δημιουργίας του προπονητικού κέντρου του Παναιγιαλείου, που αρμόζει και επιβάλλεται σε μια σύγχρονη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία σε λίγες εβδομάδες από σήμερα συμπληρώνει 90 συνεχή χρόνια ένδοξης ιστορίας. Επισημαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” είχε με τη δημοτική αρχή στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου, για όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες, υπήρξε η διαβεβαίωση ότι το τίμημα της δημοπράτησης του συνολικού χώρου θα είναι της τάξεως των 1.200 ευρώ ετησίως και το ποσό αυτό πρόσφερε η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” σήμερα μόνο για το πρώτο τμήμα. Αναμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι οι αρμόδιοι θα τηρήσουν τα υπεσχημένα. Η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” θέλει να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., δημοτικό σύμβουλο, Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, καθώς και το Διοικητικό του Συμβούλιο, για τις ενέργειες που έκαναν και σε γρήγορο χρόνο, για δημοτικές διαδικασίες, φτάσαμε με επιτυχία στη σημερινή διαδικασία. Επίσης, ευχαριστεί τον πρόεδρο της Τ.Κ. Νικολεΐκων Τάσο Μούσκα αλλά και όλο το Τοπικό Συμβούλιο της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας για τη συμβολή τους στην όλη διαδικασία. Ζητάμε από το δήμο Αιγιάλειας να επισπεύσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δημοπράτησης και του υπολειπόμενου χώρου, έτσι ώστε η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” να μπορέσει να προχωρήσει στις ενέργειες δημιουργίας του προπονητικού της κέντρου, που όπως οι όροι τής δημοπρασίας προβλέπουν, αυτό να είναι έτοιμο προς χρήση εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Διοίκηση της “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” προχωρά με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και δουλειά και καλεί όλες και όλους τους Αιγιαλείς να στηρίξουν την ομάδα μας, τον ιστορικό Παναιγιάλειο.Το πρώτο βήμα έγινε! Η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” πήρε μέρος σήμερα, 13 Ιανουαρίου, στην ανοιχτή πλειοδοτική δημοπρασία, που διεξήχθη από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και αφορούσε την εκμίσθωση του αθλητικού χώρου – γηπέδου ποδοσφαίρου της Τ.Κ. Νικολεϊκων του δήμου Αιγιαλείας. Στην εν λόγω διαδικασία δημοπρατήθηκε το γήπεδο ποδοσφαίρου έκτασης 8.250τ.μ. και οι υποστηρικτικές κτιριακές του εγκαταστάσεις εμβαδού 132τ.μ. Η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” για τα επόμενα 25 έτη θα είναι ο αποκλειστικός διαχειριστής του ανωτέρω χώρου, με ετήσιο μίσθωμα 1.200 ευρώ ετησίως. Ο χώρος αυτός, μαζί με επιπλέον έκταση περίπου 10 στρεμμάτων, η οποία εφάπτεται αυτού του χώρου και πρόκειται να δημοπρατηθεί τις επόμενες εβδομάδες από το δήμο Αιγιάλειας, θα αποτελέσει τη βάση δημιουργίας του προπονητικού κέντρου του Παναιγιαλείου, που αρμόζει και επιβάλλεται σε μια σύγχρονη ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία σε λίγες εβδομάδες από σήμερα συμπληρώνει 90 συνεχή χρόνια ένδοξης ιστορίας. Επισημαίνουμε ότι κατά τη διάρκεια των συζητήσεων που η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” είχε με τη δημοτική αρχή στις αρχές του περασμένου φθινοπώρου, για όλες τις προαναφερθείσες διαδικασίες, υπήρξε η διαβεβαίωση ότι το τίμημα της δημοπράτησης του συνολικού χώρου θα είναι της τάξεως των 1.200 ευρώ ετησίως και το ποσό αυτό πρόσφερε η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” σήμερα μόνο για το πρώτο τμήμα. Αναμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι οι αρμόδιοι θα τηρήσουν τα υπεσχημένα. Η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” θέλει να ευχαριστήσει τον Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ., δημοτικό σύμβουλο, Περικλή Παπαγιαννακόπουλο, καθώς και το Διοικητικό του Συμβούλιο, για τις ενέργειες που έκαναν και σε γρήγορο χρόνο, για δημοτικές διαδικασίες, φτάσαμε με επιτυχία στη σημερινή διαδικασία. Επίσης, ευχαριστεί τον πρόεδρο της Τ.Κ. Νικολεΐκων Τάσο Μούσκα αλλά και όλο το Τοπικό Συμβούλιο της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας για τη συμβολή τους στην όλη διαδικασία. Ζητάμε από το δήμο Αιγιάλειας να επισπεύσει τις διαδικασίες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της δημοπράτησης και του υπολειπόμενου χώρου, έτσι ώστε η “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” να μπορέσει να προχωρήσει στις ενέργειες δημιουργίας του προπονητικού της κέντρου, που όπως οι όροι τής δημοπρασίας προβλέπουν, αυτό να είναι έτοιμο προς χρήση εντός 18 μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η Διοίκηση της “ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ” προχωρά με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και δουλειά και καλεί όλες και όλους τους Αιγιαλείς να στηρίξουν την ομάδα μας, τον ιστορικό Παναιγιάλειο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ