Χωρίς εγγυητική επιστολή συνεχίζει να είναι ο ΑΟ Χανιά από τις 19 Ιανουαρίου. Αυτή κατέπεσε έπειτα από αίτημα εταιρείας αθλητικών ειδών, με την ΠΑΕ να ζητά την ανάκληση της απόφασης, αλλά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να αρνείται… Η σχετική ανακοίνωση: Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις: Aίτηση της ΠΑΕ Α.Ο. ΧΑΝΙΑ περί ανάκλησης της από 19-01-17 απόφασης της Επιτροπής σχετικά με την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής της ΠΑΕ υπέρ του Γρηγορίου Χρυσού. ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ».

Γιώργος Κρανιώτης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ