Ο Μιχάλης Τρίψας στη τεχνική ηγεσία του Αχιλλέα Καμαρών

Ο Μιχάλης Τρίψας είναι ο νέος τεχνικός στην ομάδα του Αχιλλέα Καμαρών.

P